top of page

Marstals charmerende 
by- og havnemiljø

Smalle gader med små huse, der oser af charme og nostalgi.
Fra en tid, hvor der var småt med plads og ikke helt så travlt.

Marstals har en fortid, hvor mange af byens mænd levede en stor del af livet på havet. Det at være til søs var en livsstil, der nærmest gik i arv, og imens var det kvinderne, der stod for dagligdagen med pasning af børn og hus samt supplere husstandens indkomst med lidt arbejde. Den levevis har givet haft en indflydelse på, hvor småt og tæt husene i havnekvarteret blev placeret og bygget.

I dag er havnekvarteret en blanding af helårshuse og fritidshuse, hvoraf mange af fritidshusejerne har en familierelation til Marstal og Ærø. I mange af de hyggelige, smalle gader har husene fået en kraftig renovering og opgradering både indvendig og udvendig. Men der er ikke husene i sig selv, som er bemærkelsesværdige – det er helheden, mangfoldigheden og miljøet, som de skaber sammen, der gør bydelen interessant og så charmerende.

Området hører under Lokalplan 8.2A – der stiller mange krav til ejerne i forbindelse med renovering. Husk at den skal respekteres!

MARSTAL HAVN 

Det mest synlige ved havnen er den én kilometer lange stenmole, der beskytter havnen lige fra indsejlingen og ud til Eriks Hale. Molens fascinerende historie vil jeg forbigå her, men den dag i dag danner de mange sten en snorlige mole, der giver læ for østenvinden og plads til jollehavn, museumshavn, industrihavn og ikke mindst en populær lystbådehavn, der tiltrækker mange sejlende sommerturister. Der er også stadig værft, sejlmager, røgeri og andre arbejdspladser på havnen.

I december 2019 blev færgeforbindelsen fra Marstal til Rudkøbing genetableret. Marstal færgehavn har igen fået en færge – den privatejede ÆrøXpressen – og byen har fået sin identitet som en rigtig havneby tilbage.

IMG_5579.jpg
SnorrenLogo.png
bottom of page