top of page
IMG_5580.jpg
SnorrenLogo.png

Du skal være medlem af Snorren, fordi…

Snorren earbejder for at forbedre og bevare bygningerne, kulturarven og miljøet i hele Marstal Sogn.

Foreningen er ikke økonomisk støttet, så vi er afhængige af, at lokale beboere og feriebosættere melder sig ind i Snorren og støtter op om foreningens arbejde.

Medlemsskab koster kr. 75,- pr. person pr. år
og kr. 150,- pr. husstand pr. år.
(opkrævningsmail med betalingsinformationer følger!)


Kontingentindbetalingerne bliver brugt til at drifte dette website, samt til at holde foredrag om baggrunden for, at Marstal by og havn ser ud, som de gør.

Meld dig ind i SNORREN

Tak for din tilmelding!

bottom of page