top of page

BYGNINGSFORBEDRING

Du kan søge tilskud til forbedring af dit bevaringsværdige hus

Du  kan man ansøge om et økonomisk tilskud til reparation og vedligeholdelse af dit bevaringsværdige hus hos Ærø Kommune.. 

Du kan søge yderligere information om, hvorvidt dit hus kan godkendes som støtteberrettiget hus. For at du kan søge tilskud til bygningsforbedringsarbejder, skal ejendommen være SAVE-registreret og den samlede bevaringsværdi skal være mellem 1 og 4 på en skala fra 1 til 9. Hvis du ønsker en SAVE registrering af din ejendom, retter du henvendelse til Ærø Kommune.

Ligger ejendommen inden for Lokalplan 8-2A området, skal projektet være godkendt af Lokalplan 8-2A udvalget, før den kan behandles i Bygningsforbedringsudvalget.

Du skal sende en selvstædig ansøgning til Bygningsforbedrings-udvalget, der skal behandle og godkende ansøgningen, inden de fastsætter støttebeløbet.

Snorren er repræsenteret i Bygningsforbedringsudvalget.

Du finder en bredere orientering her:

Ærø Kommune: Dispensation fra lokalplan

IMG_5551.jpg
bottom of page