top of page
IMG_5585.jpg
SnorrenLogo.png

Hvilken lokalplan
gælder i din gade

Der er mange forskellige lokalplaner, der gælder i forskellige områder af Marstal, så det er vigtigt, at du finder den rigtige lokalplan. Du kan kontakte Ærø Kommune, inden du går igang med større ombygninger eller udskiftning af vinduer og døre.

Det kan være forskel på, hvad man umiddelbart har tilladelse til at ændre på sit hus, for det kan afhænge af adressen. For hvad der er tilladt i Ommel kan være forbudt i det gamle havnekvarter. Så husk, check lokalplanen for der hvor du bor, eller der hvor du overvejer at købe et hus.

Snorren er berettiget til partshøring i Lokalplan 8-2A udvalget, når der søges dispensationer fra de eksisterende lokalplaner i forbindelse med om- og tilbygninger. Det betyder, at vi kan komme med indsigelser eller forslag til ændringer, inden et byggeri går i gang.

Vi er også repræsenteret i Bygningsforbedringsudvalget, der administrer økonomisk støtte til vedligeholdelse og skadesudbedringer på bevaringsværdige, SAVE registrerede huse på Ærø.

Vi har lavet en folder med

uddrag fra Lokalplan 8-2A.

Du kan både åbne og hente 

en pdf fil af folderen
ved at klikke på den…

SnorrenLokalplanfolder_ÆK.jpg
bottom of page