top of page

TIDLIGERE SNORREPRISVINDERE

Snorreprisen er blevet uddelt (næsten)hvert år siden  2001

Her er  de mange vindere af Snorrreprisen gennem alle årene siden de allerførste vindere tilbage i 2001.

SNORREPRISEN 2021

blev tildelt Havnegade 36

Skærmbillede 2024-02-13 kl. 11.07.17.png

SNORREPRISEN 2019

blev tildelt familien Veber for deres hus i Fiolstræde 9

Huset har stadig de oprindelige kitfalsede vinduer og hoveddøren er lavet som kopi af den oprindelige barokdør.

Bindingsværket er bevaret, og det nye tegltag er kun brudt af et lille GVO-vindue. Det samlede udtryk er velafstemt og et godt eksempel på et typisk Marstalsk skipperhus.

H.Cvej 7 2018. Christensens.png

SNORREPRISEN 2018 blev tildelt familien Borck for istandsættelsen af villaen på H.C. Christensensvej 7.

"Søro"

Denne historiske villa er blevet istandsat efter alle kunstens regler. Med bl.a. nyt skiffertag og restaurering af døre og vinduer. Alle nye tiltag er udført med sans for husets oprindelige stil.

Østergade 2 2017.png
0-3.jpeg

SNORREPRISEN 2016

blev tildelt Buegade 11
ved familien Grønne

Dette er en vellykket restaurering, hvor der også er sket noget nyt – men med respekt for det eksisterende. Her er bl.a. isat nye kit-falsvinduer, lukket et dørhul og malet i nye farver. Smukt og veludført.

Skippergade 14 2015.png

SNORREPRISEN 2015

blev tildelt Skippergade 14
ved familien Christensen

Klassisk marstalsk skipperhus med nyrenoveret bindingsværksgavl og også originale dele, som eksempelvis vinduer og farvesætning.

Autentisk og miljødannende!

Kirkevejen 44 2014.png

SNORREPRISEN 2014

blev tildelt Kirkevejen 14
ved Lea og Jes Jørgensen

Huset er nyrenoveret med karakteristiske facadefremspring og mange løsninger, der viser god, lokal byggeskik.

Bondeby 5gade.png

SNORREPRISEN 2017

blev tildelt Østergade 2
ved familien Boye

Dette historiske hus med de svungne stik over vinduerne og den ligeså svungne frontkvist er blevet fint istandsat. Nye vinduer i taget er symetrisk placeret og der er tilføjet en ny terasse.
Alt i alt et løft og derfor nomineres huset.

SNORREPRISEN 2013

blev tildelt Bondebygade 5
ved Solveig og Jørgen Grube

Huset er udvidet i samme stil som eksisterende og fint tilpasset med harmoniske kviste.

Møllevejen 38 2012.png

SNORREPRISEN 2012

blev tildelt Møllevejen 38
ved Mira og Drakan Lucic

En hensigtsmæssig og nænsom renovering udløste denne pris.

Trousløkkevej 1 2011.png

SNORREPRISEN 2011

blev tildelt Tousløkkevej 1
ved Gitte og Heine Heston

Med omhyggelighed og fokus på bevarelsen af det eksisterende udtryk, er bygningens diskrete, men store kvaliteter, blevet styrket. Renoveringen er udført med velvalgte midler, således at historie og stemning er nærværende og på forbilledlig vis illustrerer, hvordan man kan værne om bygningskulturen. En stille men stærk videreførsel af husets væsen.

Snarregade 7 2011.png

SNORREPRISEN 2011

Arne Jensen
Snarregade 7

"Mortensens Hus" er et klassisk bindingsværkshus,
med dertil høremde proportioner og skævheder.

Et fint eksempel på ældre byggeskik, med mange
originale detaljer

Egehovedvej 2A.png

SNORREPRISEN 2010

Anne og Kurt Skov, Egehovedvej 2A

Vi har besluttet, at I skal have Snorreprisen 2010 for Jeres meget fine nye hus.

Vi ser Jeres hus som en fin kobling mellem det traditionelle håndværk og moderne materialer, med det flotte, opskalkede tegltag, de murede skorstene og de fine detaljer.

Det er med til at forskønne kvarteret. 
Foto: Inger Hejlesen FAA 

Tolbodgade 11 2010.png
Snorreprisen 2010
 

Amanda og Peder Brandenhoff, Tolbodgade 11

Vi har besluttet, at I skal have Snorreprisen 2010 for Jeres gamle ”Marstallerhus”.

Det er dejligt at se, at I har bevaret Jeres hus så fint, såvel uden som inde. Facaden står fortsat med de gamle vinduer med deres oprindelige ruder, så vi håber, at vores pris vil vise Jer, at vi har lagt mærke til huset, og at det måske kan give andre inspiration til at passe på deres gamle huse.
Foto: Inger Hejlesen FAA

Snorrepriser fra 2001 til 2009
Kongensgade 33 2009.png
2009
Kirkevejen 49.JPG
Kongensgade 33

Ved Heidi Jensen

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2009:
Prisen gives som påskønnelse for den smukke renovering, der er foretaget af såvel nuværende som tidligere ejere af bygningen.
Alle har været tro mod ejendommens tidligere udseende i forbindelse med den store renovering, der er foretaget. De gamle privatbeboelsesvinduer er stadigvæk med forsatsvinduer, og man har bevaret de samme forretningsvinduer, som da vi dèr kunne stifte bekendtskab med verdenslitteraturen.
Også indgangsdøren til forretningen er den samme hyggelige forretningsdør.
Farvevalget og skiltningen på facaden er enkel og fin.  I det hele taget er der god overensstemmelse mellem en moderne indrettet forretning og en gammel bevaringsværdig ramme.
Foto: Inger Hejlesen FAA
 

Kirkevejen 49 Ommel

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2009:
Bevaring er overskriften på denne Snorrepris, idet Hans Aage har renoveret huset med nænsom hånd.Facaden er renset af og malet, og det er de oprindelige vinduer og døre, som ligeledes er renset af og malet med linoliemaling. Noget specielt er, at de gamle skure bag huset også er repareret. Det ene var næsten faldet sammen, men er bygget op igen, og der er lagt nyt tagpap på begge skure.

Foto: Inger Hejlesen FAA

2008
Møllevejen 52 2008.png
Møllevejen 52
 

Mette Stjernholm & Thomas Hansen

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2008:
Det har været spændende at følge jeres ombygning/udvidelse af det eksisterende meget dårligt vedligeholdte hus, hvor der efter nogen tid viste sig et lovende ”skelet” af noget nyt.
Vi ved godt, at I knapt er færdige, men allerede nu er huset blevet en pryd for Møllevejen.
Det har også været dejligt at se, hvordan et nyt hus kan bygges i 2008, og så alligevel indeholde nogle af de detaljer, som vi værdsætter i meget ældre huse, såsom den murede gesims under taget, som jo også er af tegl.
Dertil kommer jeres bagside, som er meget harmonisk og smuk.

Markgade 18 2008.png
Markgade 18
 

Karl Morten Pedersen, Markgade 18.

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2008:
I har vedligeholdt jeres gamle hus på det smukkeste, så det fremstår som en lille perle i bybilledet.
De gamle vinduer og døren har I bevaret,  og dertil kommer et farvevalg, som gør huset meget harmonisk at se på- et eksempel til efterfølgelse!

2007
Søndergde 22
 

Charlotte & Niels Kofoed

Foreningen Snorren har i år besluttet at tildele jeres hus Snorreprisen for 2007. I har fået prisen, fordi I har været tro mod husets oprindelige udtryk og bla. bevaret de oprindelige smalsprossede vinduer og døren mod gaden, således at huset stadig er et fint og pynteligt eksempel på de oprindelige huse i den søndre del af byen.

Strandbyvejen 4 Ommel

Helle & Ole Hansen, "Halmøhus",

Foreningen Snorren har iår besluttet at tildele jeres hus Snorreprisen 2007. 
Halmøhus er bygget i begyndelsen af 1900-tallet og er et fint eksempel på den tids byggeskik. I har på fornem vis i jeres renovation af huset bevaret husets oprindelige udseende – dels ved at sætte tilsvarende nye vinduer og døre i huset og dels ved at genskabe de oprindelige vindskeder i tagkonstruktionen. Samtidig har I været konsekvente omkring de tilliggende bygninger, således at hele ejendommen stadig fremstår som opførelsestidspunktet

2006
Skærmbillede 2024-02-13 kl. 11.20.51.jpg
Møllevejen 27
Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus skal have Snorreprisen 2006.Vi har glædet os over at se, at I, i forbindelse med renoveringen af taget, har været tro mod husets oprindelige udseende og har bevaret det karakteristiske udhæng. Døren og de nye vinduer mod Møllevejen har sat prikken 
Skovgyden 4

Susanne Ibsen.

Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus skal have Snorreprisen 2006.Det er en glæde at være vidne til det bevaringsarbejde, som I har lagt i jeres hus, som fremtræder som en lille perle med de istandsatte, oprindelige vinduer og døre. Også inde bag facaden renoverer I i overensstemmelse med husets oprindelige stil.

evaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at Andelsboligforeningens ejendom, Fiolstræde 14, bør have en anerkendelse.Det er en fornøjelse af se, hvordan I har fået restaureret et ældre, bevaringsværdigt – men dårligt vedligeholdt – hus. Husets facade fremtræder nu som et godt eksempel for andre, som kunne tænke sig at restaurere et gammelt byhus, med de smalsprossede vinduer, tegltaget og indgangsdøren fra Fiolstræde.

Strandvejen 17 "Villa Strand"

Grete Trolle Hansen
Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at dit hus bør have en anerkendelse.
Du har været tro mod huset oprindelige udseende, bevaret døre og vinduer, og den udførte aflukning af "sommerstuen" passer fint til de oprindelige to bygninger.

2005
Fiolstræde 14 2005.jpg
 Ny Møllergade 11

Merete Boas. Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at dit hus bør have en anerkendelse.
Facader og vinduer er bevarede - og ikke mindst velpassede, og huset fremtræder stadig som en fin repræsentant for den byggestil, som der var på opføringstidspunktet.

 Fiolstræde 14

Marstal Andelsboligforening, Fiolstræde 14.

Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at Andelsboligforeningens ejendom, Fiolstræde 14, bør have en anerkendelse.Det er en fornøjelse af se, hvordan I har fået restaureret et ældre, bevaringsværdigt – men dårligt vedligeholdt – hus. Husets facade fremtræder nu som et godt eksempel for andre, som kunne tænke sig at restaurere et gammelt byhus, med de smalsprossede vinduer, tegltaget og indgangsdøren fra Fiolstræde.

2004
Vestergade 58

Per & Tine Jørgensen, „Luna“,

Bestyrelsen i bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus bør have en anerkendelse.
Facader og vinduer er bevaret, og huset fremtræder stadig som en fin repræsentant for den byggestil, som der var på opførelsestidspunktet.
Vi håber, at I vil fortsætte med "at holde fanen højt" og passe på jeres unikke hus.

Græsvængevej 8

Peter & Jette Bernsen

Bestyrelsen i bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus bør have en anerkendelse.
I har på smukkeste vis ombygget huset, så facade, tag og vinduer fremstår som et harmonisk 

2003
Barkvej 1a

Dronningensstræde 8

Græsvængenvej 55

2002
Snarregade 5

Møllevejen 82

kirkestræde 38 2002.png
Kirkestræde 38

2001
vestergade9 2001.png
Vestergade 9

Snorrepriser fra 2001 til 2009
Kongensgade 33 2009.png
Kongensgade 33

Ved Heidi Jensen

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2009:
Prisen gives som påskønnelse for den smukke renovering, der er foretaget af såvel nuværende som tidligere ejere af bygningen.
Alle har været tro mod ejendommens tidligere udseende i forbindelse med den store renovering, der er foretaget. De gamle privatbeboelsesvinduer er stadigvæk med forsatsvinduer, og man har bevaret de samme forretningsvinduer, som da vi dèr kunne stifte bekendtskab med verdenslitteraturen.
Også indgangsdøren til forretningen er den samme hyggelige forretningsdør.
Farvevalget og skiltningen på facaden er enkel og fin.  I det hele taget er der god overensstemmelse mellem en moderne indrettet forretning og en gammel bevaringsværdig ramme.
Foto: Inger Hejlesen FAA
 

2009
Kirkevejen 18 Ommel 2009.png
Kirkevejen 49 Ommel

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2009:
Bevaring er overskriften på denne Snorrepris, idet Hans Aage har renoveret huset med nænsom hånd.Facaden er renset af og malet, og det er de oprindelige vinduer og døre, som ligeledes er renset af og malet med linoliemaling. Noget specielt er, at de gamle skure bag huset også er repareret. Det ene var næsten faldet sammen, men er bygget op igen, og der er lagt nyt tagpap på begge skure.

Foto: Inger Hejlesen FAA

2008
Møllevejen 52 2008.png
Møllevejen 52
 

Mette Stjernholm & Thomas Hansen

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2008:
Det har været spændende at følge jeres ombygning/udvidelse af det eksisterende meget dårligt vedligeholdte hus, hvor der efter nogen tid viste sig et lovende ”skelet” af noget nyt.
Vi ved godt, at I knapt er færdige, men allerede nu er huset blevet en pryd for Møllevejen.
Det har også været dejligt at se, hvordan et nyt hus kan bygges i 2008, og så alligevel indeholde nogle af de detaljer, som vi værdsætter i meget ældre huse, såsom den murede gesims under taget, som jo også er af tegl.
Dertil kommer jeres bagside, som er meget harmonisk og smuk.

Markgade 18 2008.png
Markgade 18
 

Karl Morten Pedersen, Markgade 18.

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2008:
I har vedligeholdt jeres gamle hus på det smukkeste, så det fremstår som en lille perle i bybilledet.
De gamle vinduer og døren har I bevaret,  og dertil kommer et farvevalg, som gør huset meget harmonisk at se på- et eksempel til efterfølgelse!

2007
Søndergde 22
 

Charlotte & Niels Kofoed

Foreningen Snorren har i år besluttet at tildele jeres hus Snorreprisen for 2007. I har fået prisen, fordi I har været tro mod husets oprindelige udtryk og bla. bevaret de oprindelige smalsprossede vinduer og døren mod gaden, således at huset stadig er et fint og pynteligt eksempel på de oprindelige huse i den søndre del af byen.

Strandbyvejen 4 Ommel

Helle & Ole Hansen, "Halmøhus",

Foreningen Snorren har iår besluttet at tildele jeres hus Snorreprisen 2007. 
Halmøhus er bygget i begyndelsen af 1900-tallet og er et fint eksempel på den tids byggeskik. I har på fornem vis i jeres renovation af huset bevaret husets oprindelige udseende – dels ved at sætte tilsvarende nye vinduer og døre i huset og dels ved at genskabe de oprindelige vindskeder i tagkonstruktionen. Samtidig har I været konsekvente omkring de tilliggende bygninger, således at hele ejendommen stadig fremstår som opførelsestidspunktet

2006
Skærmbillede 2024-02-13 kl. 11.20.51.jpg
Møllevejen 27
Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus skal have Snorreprisen 2006.Vi har glædet os over at se, at I, i forbindelse med renoveringen af taget, har været tro mod husets oprindelige udseende og har bevaret det karakteristiske udhæng. Døren og de nye vinduer mod Møllevejen har sat prikken 
Skovgyden 4

Susanne Ibsen.

Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus skal have Snorreprisen 2006.Det er en glæde at være vidne til det bevaringsarbejde, som I har lagt i jeres hus, som fremtræder som en lille perle med de istandsatte, oprindelige vinduer og døre. Også inde bag facaden renoverer I i overensstemmelse med husets oprindelige stil.

evaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at Andelsboligforeningens ejendom, Fiolstræde 14, bør have en anerkendelse.Det er en fornøjelse af se, hvordan I har fået restaureret et ældre, bevaringsværdigt – men dårligt vedligeholdt – hus. Husets facade fremtræder nu som et godt eksempel for andre, som kunne tænke sig at restaurere et gammelt byhus, med de smalsprossede vinduer, tegltaget og indgangsdøren fra Fiolstræde.

Strandvejen 17 "Villa Strand"

Grete Trolle Hansen
Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at dit hus bør have en anerkendelse.
Du har været tro mod huset oprindelige udseende, bevaret døre og vinduer, og den udførte aflukning af "sommerstuen" passer fint til de oprindelige to bygninger.

2005
Fiolstræde 14 2005.jpg
 Ny Møllergade 11

Merete Boas. Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at dit hus bør have en anerkendelse.
Facader og vinduer er bevarede - og ikke mindst velpassede, og huset fremtræder stadig som en fin repræsentant for den byggestil, som der var på opføringstidspunktet.

 Fiolstræde 14

Marstal Andelsboligforening, Fiolstræde 14.

Bestyrelsen for bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at Andelsboligforeningens ejendom, Fiolstræde 14, bør have en anerkendelse.Det er en fornøjelse af se, hvordan I har fået restaureret et ældre, bevaringsværdigt – men dårligt vedligeholdt – hus. Husets facade fremtræder nu som et godt eksempel for andre, som kunne tænke sig at restaurere et gammelt byhus, med de smalsprossede vinduer, tegltaget og indgangsdøren fra Fiolstræde.

2004
Vestergade 58

Per & Tine Jørgensen, „Luna“,

Bestyrelsen i bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus bør have en anerkendelse.
Facader og vinduer er bevaret, og huset fremtræder stadig som en fin repræsentant for den byggestil, som der var på opførelsestidspunktet.
Vi håber, at I vil fortsætte med "at holde fanen højt" og passe på jeres unikke hus.

Græsvængevej 8

Peter & Jette Bernsen

Bestyrelsen i bevaringsforeningen Snorren har i år besluttet, at jeres hus bør have en anerkendelse.
I har på smukkeste vis ombygget huset, så facade, tag og vinduer fremstår som et harmonisk 

2003
Barkvej 1a

Dronningensstræde 8

Græsvængenvej 55

2002
Snarregade 5

Møllevejen 82

kirkestræde 38 2002.png
Kirkestræde 38

2001
vestergade9 2001.png
Vestergade 9

bottom of page