top of page

Generalforsamlingen afholdes
lørdag den 6. april 2024 kl. 14.00
i Torvecenteret, Markgade 1 i Marstal

Dagsorden jfr. vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning (v. formanden Hans Nielsen)

 3. Regnskab (v. kassereren Hasse Kjærsgaard Larsen)

 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

 5. Valg til bestyrelsen (på valg er Lene Grønne, modtager genvalg –
  og Tommy Christensen, modtager ikke genvalg)

 6. Valg af suppleanter

 7. Valg af revisor (på valg er Birgit Solholm)

 8. Indkomne forslag

 9. Eventuelt: herunder uddeling af Snorreprisen 2023

Du kan finde referater fra tidligere generalforsamlinger her:

Referat fra generalforsamlingen i 2023

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Snorrens generalforsamling, 2024

IMG_5574.jpg
bottom of page