top of page

Referat af den ordinære generalforsamling i 2023.

Generalforsamling nr. 27

Generalforsamling søndag den 5. marts 2023 kl. 13.00 afholdt i Motorfabrikken Marstals lokaler

Dagsorden jfr. Vedtægter

Fremmødte fra bestyrelsen: Christina Kjærulff, Susanne Paluszewski-Hau, Lene Grønne, Christian Grønne.

Afbud fra: Mikkel Kühl, Tommy Christensen Bjarne Søgaard, Ulla Søgaard.

Derud over var mødt 15 personer.

  1. valg af dirigent

  2. bestyrelsens beretning

  3. regnskab

  4. fastsættelse af kontingent

  5. valg til bestyrelsen – ønskede ikke genvalg Bjarne, Christina, Susanne og Christian

  6. valg af suppleanter Christian Grønne ønskede ikke genvalg. 

  7. valg af revisor

  8. indkomne forslag

  9. eventuelt herunder årets hus

  10. ad 1 – Christina Kjerulff ordstyrer

ad 2 – Kort rids fra flere af bestyrelsen. Esso tank problematik, overholdelse af lokalplanen vedr. udskiftning af vinduer.             

ad 3- Regnskab oplæst af Christina, udviste et mindre overskud.

ad 4 - Kontingentet blev vedtaget hævet 75.- for enlige og 150,- for par.

ad 5 - Susanna Paluszewski-Hau, Bjarne Søgaard, Ulla Søgaard og Christina Kjerulff gik ud. Hans Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen. Dermed er der tre ledige pladser.

ad 6 - Suppleanter: Christian Grønne og Bente Friis Andersen ønskede ikke genvalg.

Ingen af de tilstede værende personer ønskede at være suppleanter, så der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

ad 7 - Ingen indkomne forslag

ad 8 - Eventuelt:

- Det blev foreslået under evt, om man kunne tilrette Lokalplanen, så alu-vinduer tillades. Christian Grønne har været igennem byen og fundet 50 huse med vinduer der ikke lever op til lokalplanens foreskrifter, så det viser jo, hvad folk foretrækker, og det blev bemærket at det skulle lokalplanen måske afspejle.

- Det blev foreslået, at der sidder en rep. for Snorren i Lokalrådet.

- Torvegruppen arbejder på opgradering - ændringerne opstartes i august.

- Parkeringspladsen ved Toldbodgade bør forskønnes.

- Forslag om Snorrentur til Essotankene.

- Forslag om at deltage meget aktivt ifm. lokalplan for en Netto.

Således erindret!

/Christina Kjerulff, dirigent

Referater fra tidligere generalforsamlinger

GENERALFORSAMLING

Bevaringsforeningen Snorrens årlige generalforsamling

IMG_5574.jpg
bottom of page