top of page

Her finder du referater af tidligere generalforsamlinger.

Generalforsamling nr. 26 – lørdag den 30.04.22 afholdt i Motorfabrikkens lokaler

Dagsorden jfr. Vedtægter 

Fremmødte fra bestyrelsen: Christina Kjærulff, Susanne Paluszewski-Hau, Tommy Christensen, Christian  Grønne, Bjarne Søgaard, Ulla Søgaard 

Derud over: 10 

1. valg af dirigent 

2. bestyrelsens beretning 

3. regnskab 

4. fastsættelse af kontingent 

5. valg til bestyrelsen – på valg er Bjarne, Christina og Christian. (der er følgende der gerne stiller op:  Bjarne, Christina, Lene Grønne, Bente Friis Andersen)  

6. valg af suppleanter (Christian Grønne stiller op)  

7. valg af revisor 

8. indkomne forslag 

9. eventuelt herunder årets hus 

ad 1 – Tommy ordstyrer 

ad 2 – sidste general forsamling juni 2021. Så en kort periode. Skulle egentlig være afholdt i marts, men  forsinket p.g.a. corona. Bestyrelsen består lige nu af Bjarne Søgaard, sidder i Lokalplan udvalgene. Ulla  Søgaard er kasser. Derud over Christian, Susanne og jeg selv. 

Sagt farvel til Henriette Skouenborg, der er trådt ud og Bente Andersen, Ærø Kommune repræsentant. Tak  for indsatsen. 

Arbejdet med byplan. Vores indspark er at Netto ikke skal ligge på havnen. Har været til møde med Ærø  Kommune, hvor vi kunne fortælle hvad vi synes der skulle ske i Marstal by. Der var 8 foreninger der var  repræsenteret, så der var mange forskellige fokus punkter. Der var en time til at alle kunne komme med  indlæg. Mange af synspunkterne havde kommunen fået i forvejen. Konklusion det møde var ikke nok til at  alle kunne få deres synspunkter frem. Følte ikke at ÆK havde set på de indkomne forslag. 

Derfor nyt møde med borgerinddragelse. Adskillige foreninger mødt op. Der blev stem om hvilke områder  der skulle have penge/prioriteres. Det har medført oprettelse af Marstal Lokal råd. Så for en gangs skyld er  der reel borgerinddragelse. 

Rambøl har udfærdiget en rapport om helhedsplan for Marstal byplan. ÆK har dog vedtaget på tværs af  denne rapport.  

Vi har kontakt med vores hovedforening – By og Land – til at hjælpe os i forbindelse med byplanudvikling. 

Da proses er vedtaget af ÆK så vi vil forsøge at få indflydelse i stedet for at protestere. Forsøge at få  indflydelse den vej rund. F.eks. at tank kunne inddrages i bygningen af ny Netto.  

Vi har indgivet høringssvar om, at vi ikke synes, at Netto skal være på havnen. Vi tæller som forening kun  som 1 svar, og en almindelig person, der har indgivet hørringssvar tæller også som 1 svar. 

I planlov står at der skal laves en analyse af kulturmiljø inden byplan ændres. Men det er alligevel vedtaget,  så derfor bedre at forsøge at få indflydelse nu. Ændring af lokalplan ligger vist til godkendelse i et  ministeriet.  

Lidt snak om, om der ikke er begået procedure fejl i ændring af lokalplan. Men det er kommunalbestyrelsen  der beslutter. De må gerne gå imod forvaltningens anbefaling. 

Ulla og Bjarne har været interviewet til projekt omkring hvordan det er at bo på Ærø. Beretningen godtaget.  

Ad 3 – rengskab fremlagt 

Ad 4 – kontingent fastsættelse – samme. Holde øje med om folk forstår at brev opkrævning via brev er en  regning. 

Ad 5 – valg til bestyrelsen - Bjarne og Christina vil gerne genvælges – Christian vil ikke.  Bente Fris og Lene Grønne vil også gerne stile op.  

Valgt er : Christina 15, Bjarne 14 og Lene 12, Bente 5 

Christina, Bjarne og Lene er valgt.  

Ad 6 – valg af suppleanter – Christian Grønne vil gerne og Bente Friis foreslås. De to vælges.  

Ad 7 – Valg af revisor, Birgit vil gerne fortsætte 

Ad 8 – ingen indkomne forslag 

Ad 9 – eventuelt. Årets hus blev Havnegade 36.  

For 2 år siden blev det sagt at Torvets bygninger skulle males, det er blevet rigtig pænt. Vi kan oplyse at et  af de projekter der har fået penge af ÆK, er forskønnelse af Torvet. 

I nogle af de forslag der har været gang i, er et maritimt udtryk. Men om ÆK vil bruge det i deres planer  uvist, nu synes man at starte forfra igen. 

Spørgsmål til Snorren hjemmeside. Den er nede lige nu. Jens vil måske gerne styre hjemmesiden, der  trænger til en opdatering. Hjemmeside ansvarlig – hvis det er Jens, så vil han komme med til vores møde.  

For eksempel kunne det forslag som Tommy har lavet, lægges op så alle kunne se det. Jens vil gerne. Han  kommer med på mail listen så han får invitation til møderne.

Der mangler referater fra generalforsamlingerne i årene 2022-2015

Generalforsamling nr. 19 – lørdag den 20.01.14

Generalforsamling nr. 18 – lørdag den 22.01.14
afholdt på Hotel Marstal

TIDLIGERE GENERALFORSAMLINGER

Oversigt med adgang til
tidligere generalforsamlinger

IMG_5574.jpg
bottom of page