top of page

Find din lokalplan 
for din ejendom

En del af SNORRENs opgaver ligger i forbindelse med Ærø Kommunes lokalplaner i Marstal Sogn samt bygnings-forbedringsudvalgets bevillinger til økonomisk støtte til renovering af bevaringsværdige huse.

LOKALPLANER

Alle lokalplaner skal følges, men vi har især fokus på Lokalplan 8-2A – den lidt mere restriktive lokalplan gældende for Marstals gamle kvarter – så derfor arbejder vi på at øge beboernes kendskab til lokalplanen. 

Men der er også andre lokalplaner for delområder i Marstal.
Du kan finde den lokalplan, der er gældende for dit hus i Marstal her: Lokalplaner Marstal

Men der er også lokalplaner for de andre områder, som du kan finde her: Lokalplaner på landet

Der skal altid søges om dispensation for afvigelser fra lokalplanen gældende for det enkelte hus.

UDVALG OG RENOVERINGER

Ejere af bevaringsværdige huse i Lokalplan 8-2A området af Marstal kan søge om tilskud til visse arbejder gennem Ærø Kommunes bygningsforbedringsudvalg, hvor man kan søge om tilskud til renovering. Maksimalt kan husejere få ⅓-del af udgifter dækket ved f.eks. isætning af trævinduer med koblede rammer, etablering af zinktagrender i stedet for plastik eller ved tilbageførsel til den originale husfacade.

Du kan læse mere her: Vejledninger til ansøgninger

Du kan også læse om begge udvalgene her:
Lokalplan 8-2A udvalget om hvad man ikke må, og
Bygningsforbedringsudvalget om hvad man kan søge om økonomisk støtte til.

Snorren er repræsenteret i begge udvalg.

IMG_5550_edited.jpg

LOKALPLANER OG UDVALG

bottom of page