top of page

Sådan så husene i Marstal ud lige efter årtusindeskiftet

Alle gader og veje i Marstal Sogn blev gennemfotograferet til et arkiv over alle husene i årene efter årtusindskiftet.

Vi har opdelt sognets veje og gader i tre lokalområder: Marstal by, Marstal opland og Ommel.

Marstal by – er alle gader og veje både i den gamle og den nyere Marstal by helt ud til byskiltene. Marstals opland – er blandt andet Græsvænge, Ronæs og Kragnæs. Ommel – strækker sig her fra pilegårdene og helt ud til Ommelshoved.

Snorrens mål er, at værne om og sikre lokaliteternes særpræg og miljø. Der kan søges renoveringsmidler til forbedringer af bygninger, og der skal arbejdes på at forbedre eller fjerne de forsømte og forladte huse, der skæmmer landsbymiljøerne og oplandet, ved hjælp af Ærø Kommunes nedrivningspulje. Snorren vil også arbejde for at skabe små oaser og 'kaffepletter', der giver plads til ophold og samtale.

Der vil på sigt komme omtale af områderne, men i første omgang har vi arbejdet på, at få styr på et stort fotobibliotek af (næsten) alle sognets huse. Husene er fotograferet i årene lige efter årtusindskiftet af Kai William Nielsen og gjort let tilgængeligt ved at præsentere de enkelte gaders huse som små 'slideshows'.

SE ALFABETISK GADE- OG VEJOVERSIGT HER…

SE HUSENE I MARSTAL BY

SE HUSENE I MARSTAL OPLAND

SE HUSENE I OMMEL

IMG_5585.jpg
SnorrenLogo.png
bottom of page